1. رضا ناصری , مهران کدخدایان , محمود شریعتی , بررسی برگشت فنری تیتانیم خالص تجاری فوق ریزدانه در آزمون خمکاری سه نقطه ای , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۲۶۶-۲۷۶
 2. اسماعیل عشقی , مهران کدخدایان , شکل‌دهی الکترومغناطیس ورق با استفاده از شکل‌دهی به روی پانچ به جای شکل‌دهی به درون قالب , مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۹-۴۲
 3. سعید امیرنژاد آروق , مهران کدخدایان , مطالعه تجربی- عددی خمش پذیری درکامپوزیت فلز- الیاف شیشه به منظور کاهش عیوب ناشی از فرایند , مهندسی مکانیک امیرکبیر , دوره ( ۴۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۱-۲۰
 4. رضا ناصری , محمود شریعتی , مهران کدخدایان , اثر سطح مقطع قطعه کار بر خواص مکانیکی تیتانیم خالص تجاری تولید شده به روش پرس کاری در کانال های هم مقطع , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۵۷-۱۶۶
 5. حسن ظفرمند , مهران کدخدایان , بررسی سه بعدی دینامیکی و انتشار موج تنش در صفحات ضخیم مدرج تابعی در برابر بار فشاری ناشی از ضربه , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۸۹-۹۶
 6. سیدعلی گله داری , مهران کدخدایان , سعید حدیدی مود , بررسی تحلیلی، عددی و تجربی جذب انرژی سازه لانه زنبوری مدرج تحت بارگذاری صفحهای ضربهای با سرعت کم , فنی مهندسی مدرس , دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۲۶۱-۲۷۱
 7. مهران کدخدایان , مهدی معارف دوست , تحلیل کمانش الاستوپلاستیک صفحات مستطیلی به کمک تئوریهای پلاستیسیته تغییرشکل و نموی , مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۳۶-۸۱
 8. مهدی معارف دوست , مهران کدخدایان , مقایسه تئوریهای تغییرشکل و نموی در تحلیل کمانش الاستوپلاستیک صفحات نازک مستطیلی به کمک روش یک چهارم تفاضلی تعمیم یافته , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۱۱-۲۶
 9. مهران کدخدایان , احمد عرفانی مقدم , مهدی حیدری , طراحی مسیرهای بهینه بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ با استفاده از روش طرح آزمایشها و الگوریتم تبرید تدریجی , مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۸۵-۱۰۷
 10. مهران کدخدایان , احمد عرفانی مقدم , طراحی مسیرهای بهینه بارگذاری در فرآیند هیدروفرمینگ T شکل با اعمال مسیر فشار نوسانی , روش های عددی در مهندسی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱, صفحه ۱-۱۰
 11. مهران کدخدایان , ریحانه اکبری , بررسی نقش ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده در فرآیند بازگشت فنری در خمش U شکل ورقهای غیر ایزوتروپ , علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱۱۵-۱۲۷
 12. فرزاد مؤیدیّان , مهران کدخدایان , مطالعه تحلیلی چروکیدگی الاستیک لبه صفحات گرد در فرآیند کشش عمیق , مهندسی مکانیک مجلسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱, صفحه ۱۷-۲۳
 13. مهران کدخدایان , جواد مسیبی , بررسی شکل دهی معکوس شونده صفحات نازک با در نظر گرفتن پدیده باشینگر , دانشکده فنی دانشگاه تهران , دوره ( ۴۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۲, صفحه ۶۵-۷۷
 14. مهران کدخدایان , محمد اسماعیل گل مکانی , بررسی پدیده برگشت پذیری در فرایند خمشی-کششی U شکل صفحات ناهمسانگرد , مهندسی مکانیک ایران-Iranian Journal of Mechanical Engineering Transactions of the ISME , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۱۱۱-۱۲۹
 15. مهران کدخدایان , گام زمانی بهینه در روش رهایی پویا , Amirkabir-امیرکبیر , دوره ( ۶۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۲, صفحه ۴۳-۵۱