لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
1    : بررسی بازگشت پذیری در صفحات چند لایه FML    کارشناسی ارشد    امیرنژاد آروق, سعید    0000-00-00
2    بررسی روش شکل دهی نموی (Incremental Forming) در صفحات نازک    کارشناسی ارشد    پل, احمد    0000-00-00
3    بررسی چروکیدگی در صفحات چند لایه    کارشناسی ارشد    رجبی ایوری, علی    0000-00-00
4    تحلیل غیر خطی و انتشار موج در صفحات ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند در برابر بار ضربه ی ناشی از انفجار مبتنی بر تئوری الاستیسیته ی سه بعدی            0000-00-00
5    تحلیل غیرخطی ترمو الاستیک صفحات گرد هدفمند با روش رهایی پویا    دکتری (Ph.D)    گل مکانی, محمداسماعیل    2010-07-17
6    مطالعة تجربی و شبیه سازی کامپیوتری تاثیر فاصلة بین ورق و ورقگیر و نیروی تماس حاصل از آن در بهبود فرآیند کشش عمیق ورق    کارشناسی ارشد    حسینی, عباس    2011-05-30
7    مطالعة تجربی و شبیه سازی کامپیوتری دیاگرامهای حد شکل دهی(FLD) برای مواد چند لایه    کارشناسی ارشد    شریفی, بهروز    2011-11-06
8    مطالعة تجربی و شبیه سازی عددی فرایند اسپینینگ(spinning)    کارشناسی ارشد    مرسلویی, میلاد    2011-11-06
9    تحلیل معادلات مسقل و وابسته به زمان در پلاستیسیته با استفاده از اجزای محدود ناخطی    دکتری (Ph.D)    مؤیدیّان, فرزاد    2012-02-23
10    بررسی رفتار الاستیک-پلاستیک ورقهای گرد ساخته شده از مواد مدرج تابعی تحت بارگذاری مکانیکی-حرارتی    کارشناسی ارشد    باقری اصل, محمّد    2012-06-11
11    بررسی رفتار مکانیکی سازه لانه زنبوری مدرج تحت بارگذاری صفحه ای ضربه ای در سرعت های کم    دکتری (Ph.D)    گله داری, سیدعلی    2013-02-02
12    تحلیل کمانش الاستیک-پلاستیک صفحات نازک و ضخیم همسانگرد با هندسه مستطیل و لوزی شکل به روش GDQ    دکتری (Ph.D)    معارف دوست, مهدی    2013-03-14
13    بررسی و شبیه سازی شکل دهی صفحات به کمک روش الکترومغناطیس(EMF)    کارشناسی ارشد    عشقی, اسماعیل    2013-04-22
14    بررسی تجریی و شبیه سازی عددی نرخ کرنش در فرایند کشش عمیق قطعات بسیار کوچک    کارشناسی ارشد    صاری پور, فریدون    2013-09-09
15    lمطالعه تجربی و شبیه سازی فرایند کشش عمیق ورق های دو لایه در دماهای بالا    کارشناسی ارشد    افشین, احسان    2013-09-09
16    تحلیل عددی و تجربی پارامترهای مؤثر بر فرآیند شکل‌دهی نموی تک نقطه‌ای گرم ورق آلیاژی Al2024-T3    کارشناسی ارشد    دهقان, حسین    2015-01-05
17    تعیین طول عمر خستگی فلزات با استفاده از فرآیند پردازش تصویر و مقایسه با نتایج تجربی    کارشناسی ارشد    چابوک, احسان    2015-02-16
18    بررسی رفتار مکانیکی تیتانیم خالص تجاری میکرو-نانو ساختار به عنوان ماده ایمپلنت    دکتری (Ph.D)    ناصری, رضا    2015-04-09
19    بررسی تجربی و عددی پدیده برگشت فنری در خم کاری کششی U شکل ورق های درز جوش شده از آلومینیوم 3105 و 3105 آنودایز شده    کارشناسی ارشد    اکبری مطلق, علی    2015-04-27
20    مدل سازی نقشه تغییر شکل گرم نانو کامپوزیت مس – آلومینا با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی    کارشناسی ارشد    پوست فروشان دوم, علیرضا    2015-06-22
21    تحلیل الاستواستاتیک صفحات جدارضخیم مدرج تابعی با استفاده از روش بدون شبکه EFG    کارشناسی ارشد    نظری, امیر    2015-09-03
22    تحلیل خمش غیرخطی نانو ورق های گرافینی گرد با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرمحلی به کمک روش رهایی پویا    کارشناسی ارشد    ثالثی, سمانه    2015-09-14
23    بررسی استحکام دینامیکی (خستگی) تیتانیوم خالص تجاری میکرو-نانو ساختارشده توسط فرایند ECAP    کارشناسی ارشد    هیرادفر, حامد    2015-11-23
24    بررسی تغییرات حد شکل دهی فلزات با استفاده از تعریف مدل های رفتاری مختلف در شکل دهی الکترومغناطیس ورق با قالب    کارشناسی ارشد    جلائیان مهری, وحید    2016-01-05
25    تحلیل سه بعدی غیرخطی مادی و هندسی پانل های ضخیم مدرج تابعی    دکتری (Ph.D)    ظفرمند, حسن    2016-01-16
26    تحلیل کمانش نانو ورق هوشمند تحت بارگذاری درون‌ صفحه‌ای براساس تئوری‌ های مرتبه‌ بالا و الاستیسیته غیرمحلی    دکتری (Ph.D)    قاسمی شیری, مرتضی    2016-02-20
27    تحلیل رفتار جذب انرژی فنجان های دو لایه تحت بارگذاری شبه استاتیکی و ضربه    دکتری (Ph.D)    قاسم ابادیان, محمدعلی    2016-09-19
28    تحلیل ترموالاستیسیته سه بعدی استاتیکی و دینامیکی ورق های ضخیم مدرج تابعی متوازی الاضلاع شکل با خواص چند جهته روی بستر الاستیک تحت بارگذاری حرارتی و مکانیکی    دکتری (Ph.D)    آدینه, مهدی    2016-12-11
29    بررسی تجربی اثر استفاده از نانوذرات در روانکار مورد استفاده در فرآیند کشش عمیق    کارشناسی ارشد    رضایی, حسین    2017-01-16
30    تحلیل و مدل سازی مکانیزم آسیب و بررسی آماری خستگی خمشی اتصال لبه ای فلز-کامپوزیت چسبی    دکتری (Ph.D)    زمانی, پدرام    2017-04-12
31    بررسی تأثیر برجستگی‌های سطح پانچ، ورق گیر و فلانج در بهبود شکل‌پذیری و کاهش انرژی تغییر شکل در فرآیند کشش عمیق    کارشناسی ارشد    رنجبران, صدرا    2017-04-18